Vitajte na stránkach podpory venovaným oprave. Pomôžeme vám s jednotlivými nevyhnutnými krokmi, aby sme vám postup opravy v maximálnej možnej miere zjednodušili.Krok 1: Čo potrebujem a prečo to potrebujem?

Keď ste si istí, že oprava je nevyhnutná, je potrebné, aby ste mali k dispozícii určité informácie.

Nižšie je kontrolný zoznam informácií týkajúcich sa opravy:

Názov môjho produktu/modelu
Moje sériové číslo

Kde nájdem názov modelu alebo sériové číslo?

Poskytnutím názvu modelu a sériového čísla nám umožníte presne identifikovať váš produkt a získať ďalšie informácie potrebné na úspešné zabezpečenie opravy.

Moja faktúra

Faktúra pomôže predajcovi zistiť, či je váš produkt ešte stále v záruke. Faktúra váš produkt tiež prepája s jeho alebo jej databázou. Stratili ste faktúru? Žiadne obavy. Ak je váš produkt ešte stále v záruke, váš predajca by mal mať k dispozícii digitálnu kópiu.

Informácie o záruke

Skontrolujte, či je váš produkt ešte stále v záruke (pozrite si faktúru) alebo majte k dispozícii informácie týkajúce sa rozšírenej záruky. Ak si nie ste istí záručnou lehotou vo vašej krajine, pozrite si náš prehľad.

Moje osobné údaje

Meno, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Krok 3: Popis problému

Príprava je základ úspechu. Zrozumiteľný popis problému pomôže tímu opravy pri jeho náprave.
Môžete si prevziať a vytlačiť našu šablónu, ktorá vám pomôže vytvoriť stručný prehľad potrebných informácií.

Prevziať šablónu

Krok 4: Vyhľadanie a kontaktovanie autorizovaného servisného strediska spoločnosti Sony

Po skompletizovaní súboru nasleduje vyhľadanie autorizovaného servisného strediska (ASC). Pomocou lokátora ASC vyhľadajte zodpovedajúce polohy strediska ASC v blízkosti.
Vaše stredisko ASC vám poskytne potrebné informácie týkajúce sa ďalšieho postupu. Uistite sa, že im poskytnete všetky získané informácie.


repair centre locator

Kliknutím vyhľadáte vaše autorizované servisné stredisko


Ďalšie tipy a triky

 • Zálohujte svoje údaje:
  Pri oprave sa v produkte obnovia pôvodné výrobné nastavenia. To znamená, že všetky údaje uložené v zariadení (napr. hudba alebo obrázky) sa vymažú. Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu osobných súborov, ku ktorej dôjde počas opravy. Preto vám odporúčame, aby ste si pred odoslaním produktu súbory zálohovali. Súbory si môžete zálohovať ich prenesením do počítača, na pamäťovú kartu alebo externé úložné zariadenie USB.

 • Neposielajte nepotrebné položky
  So zariadením odošlite len príslušenstvo, ktoré priamo súvisí s opravou (napr. nabíjačka batérie nefunguje správne). Uistite sa, že odstránite nasledujúce produkty, pretože počas opravy môže dôjsť k ich znehodnoteniu, strate alebo poškodeniu:
  • disky CD
  • disky DVD
  • disky Blu-ray
  • pamäťové karty


  Ak ste k hlavnej jednotke na opravu priložili aj nejaké príslušenstvo, nezabudnite uviesť, ktoré príslušenstvo ste priložili. Zabránite tak možným konfliktom v budúcnosti. Napríklad v prípade, že pribalené príslušenstvo nebude po vykonaní opravy vrátené.

  Spoločnosť Sony nezodpovedá za poškodenie alebo stratu úložných alebo optických médií.