Záruka

Vaša záruka od spoločnosti Sony: čo potrebujete vedieť

Vyžaduje produkt značky Sony opravu? Zistite, či sa na produkt vzťahuje záruka...

Všeobecné záruky spoločnosti Sony:

Záruka platí po dobu 1 roka a vzťahuje sa na televízory, videá, systémy Hi-Fi, fotoaparáty, autorádiá a ostatné audiovizuálne produkty.

Zábava do auta a k vode: na špičkové modely XS-***ES sa vzťahuje štandardná 3-ročná záruka

Ak si váš výrobok vyžaduje opravu, musíte mať k dispozícii pôvodné dokumenty o zakúpení. Ak ich nemáte, musíte zaplatiť všetky náklady na opravu.

Niektoré produkty, ako napr. lampy, projektory a batérie majú obmedzenú záruku. Bližšie informácie nájdete vo všeobecných záručných podmienkach spoločnosti Sony

Na čo sa nevzťahuje záruka?

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené:

  • vlhkosťou,
  • pádom produktu,
  • úderom blesku,
  • nesprávnym používaním produktu.
  • pravidelnú údržbu a opravu alebo výmenu častí v dôsledku opotrebovania (napríklad podsvietenie pre LCD monitory)
  • perzistenciu obrazu, tzv. prepálenie (burn-in) spôsobené neustálym premietaním toho istého obrazu alebo obrazov

Pre bližšie informácie si prečítajte všeobecné záručné podmienky spoločnosti Sony

Vzniklo poškodenie jedným z horeuvedených spôsobov? Nerobte si starosti, produkt značky Sony si aj naďalej môžete nechať opraviť - len musíte zaplatiť poplatok. Prečítajte si viac o cenách opráv a vašich možnostiach