Fyzické poškodenie

Ak je televízor fyzicky poškodený (napríklad z dôvodu pádu, poškodenia tekutinou, nesprávnej manipulácie atď.), odporúčame:

Rezervujte si opravu

Poznámka: Na fyzické poškodenie sa nevzťahuje štandardná záruka.

Príprava na opravu

Navštívte našu špeciálnu stránku: Na stránke Príprava na opravu nájdete kontrolný zoznam s informáciami, ktoré budete potrebovať, šablónu, ktorá vám pomôže s opisom problému, jednoduchý nástroj na vyhľadanie najbližšieho autorizovaného servisného strediska Sony a ďalšie informácie.