Support

Kontrola záruky

Ako to funguje:

  • Záruku vypočítavame na základe dňa nákupu. Ak ste zaregistrovali svoj produkt prostredníctvom služby MySony so správnym dátumom zakúpenia alebo ak ste už vo svojom produkte využívali našu službu, dokážeme váš produkt rozpoznať a poskytnúť vám presný dátum ukončenia záruky.
  • Stránka kontroly záruky musí zodpovedať pôvodnej krajine nákupu: vyberte správnu krajinu.
  • Záruky predajcu nie sú zahrnuté v tomto výpočte.
  • Ak ste si zakúpili rozšírenú záruku od spoločnosti Sony a aktivovali ju s nami, zobrazí sa dátum ukončenia záruky na základe rozšírenej záruky.
  • Náš nástroj kontroly záruky bude prihliadať na rôzne stránky vášho produktu: Reproduktorový panel HT-XF9000 tvoria zložky SA-XF9000 a SA-WXF9000, ktoré sú súčasťou zvukového systému. To isté platí pre súpravy: model ILCE-5100L je spojením zložiek ILCE-5100 a SELP1650. Ak chcete zistiť záruku, zadajte názov zložky, nie názov súpravy či systému.

ALEBO