V závislosti od modelu budete musieť prijať mierne odlišné riešenia

V závislosti od modelu budete musieť prijať mierne odlišné riešenia.

A

Diaľkové ovládanie s dotykovým prvkom
B Štandardné diaľkové ovládanie s rozpoznávaním reči

 


Vyberte diaľkové ovládanie:

A
B