Skontrolujte, či infračervený snímač funguje.

Fungovanie infračerveného snímača skontrolujete tak, že hornú časť diaľkového ovládania umiestnite pred kameru mobilného telefónu, a overíte, či sa infračervený senzor rozsvieti.

 

Infračervený snímač

 


  ✔  Ak vidíte lúč:

  • Odstráňte všetky prekážky zakrývajúce infračervený prijímač televízora
  • Skúste zmenšiť vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a televízorom


  ╳   Ak lúč nevidíte:

  • Batérie v diaľkovom ovládači môžu byť vybité. Skúste ich vymeniť.
    Ak ste presvedčení o tom, že batérie nie sú vybité, prejdite na ďalší krok.

 

 


Vyriešil sa problém?

Áno Nie, pokračovať na ďalší krok