Čiary na obrazovke (vertikálne/horizontálne čiary, pásy)

Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači na zobrazenie ponúk televízora.

Pretrváva aj naďalej problém na obrazovke s ponukou?

Príklad: