Skontrolujte nasledujúce nastavenia:

Služba mohla byť ukončená

Ojedinele môže dôjsť k ukončeniu aplikácií alebo k ich odstráneniu zo systému. Ak aplikácia chýba, prejdite na webovú lokalitu podpory spoločnosti Sony alebo na webovú lokalitu vývojárskej spoločnosti aplikácie a skontrolujte, či nebolo uverejnené príslušné oznámenie.

 

Služba môže byť dočasne mimo prevádzky

Na webovej lokalite podpory spoločnosti Sony alebo na webovej lokalite vývojárskej spoločnosti aplikácie skontrolujte, či nebolo uverejnené príslušné oznámenie.

 

 


Vyriešil sa problém?

Áno Nie, pokračovať na ďalší krok