Vitajte v systéme Android™ 8.0 Oreo™

Váš televízor čoskoro získa novú aktualizáciu softvéru Android 8.0 Oreo. Zatiaľ vám na tejto stránke predstavíme hlavné funkcie a výhody pre televízory Android TV od spoločnosti Sony.

Táto stránka sa vzťahuje len na série XD70, XD75, XD80, SD80, XD83, ZD9, XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94, A1, XF75, XF80, XF83, XF85, XF87, XF90, AF8, AG8, XG80, XG81, XG83 a XG90.Poznámky pod čiarou

  1. 1Google, Google Play, YouTube, Android, Android TV a ďalšie súvisiace označenia a logá sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
    Oreo je ochrannou známkou skupiny Mondelez International, Inc.