Hľadáte náhradný diel?

Tu nájdete pokyny na jeho vyhľadanie podľa toho, či sa momentálne na váš produkt značky Sony vzťahuje alebo nevzťahuje záruka.

 • Produkt je v záruke

  Informujte nás, ktorý diel hľadáte a prečo, a my vás prevedieme našimi zásadami opráv produktov v záruke a pravidlami pre náhradné diely.

  Kontaktujte nás

 • Produkt nie je v záruke:

  U nášho partnera alebo v regionálnych servisných strediskách si môžete zakúpiť originálne schválené náhradné diely pre široké spektrum produktov Sony

  Pre všetky položky zakúpené u iných spoločnosti budú platiť zmluvné podmienky predajcu. Informácie vám poskytne predajca. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za obsah webových lokalít tretích strán ani za položky zakúpené u tretích strán.

  Náhradné diely si kupujte u nášho schváleného partnera: EET Europart

  alebo

  Obráťte sa na regionálne servisné stredisko

  Náhradné diely pre elektronické displeje

  V súlade s nariadením (EÚ) 2019/2021, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn, je možné objednať nasledujúce náhradné diely pre elektronické displeje:

  Koncoví používatelia:

  • Diaľkové ovládanie
  • Externý zdroj napájania

  Profesionálni opravári:

  • Interný zdroj napájania
  • Konektory na pripojenie externých zariadení
  • Kondenzátory s kapacitou viac ako 400 mikrofaradov

  Môžete si ich objednať u našich oficiálnych partnerov:

  Poznámky:

  • Externé zdroje napájania s rovnakými technickými parametrami je možné vzájomne zamieňať medzi rôznymi modelmi televízorov.
  • Diaľkové ovládania rôznych modelov televízorov majú rovnaké základné funkcie.
  • Dielom, ktoré sú relevantné pre profesionálnych opravárov, boli na zjednodušenie objednávania správnych dielov pridelené čísla dielov podľa modelu. Tieto čísla dielov sú uvedené v servisných príručkách, o ktoré si profesionálni opravári môžu zažiadať tu.